Động cơ nổ dầu Bamboo 6.5HP

Mã sp: BMB GX200D

Thông tin chi tiết